Equip

Disposem d’un equip de professionals, multidisciplinari i efectiu, i col·laborem amb una amplia gama d'empreses.
L'experiència del nostre equip, de mes de 20 anys, ens permet oferir solucions adaptades a les necessitats dels nostres clients.

"Barrau Enginyers Consultors, SL som una empresa especialitzada en diferents activitats ambientals i industrials."

Medi ambient i gestió de residus

 • Autoritzacions i llicències ambientals per infraestructures de tractament
 • Avaluacions ambientals
 • Estudis d’impacte ambiental i paisatgisme
 • Estudis d’acreditació de la qualitat del sòl
 • Tramitacions urbanístiques
 • Tramitació d'autoritzacions d’abocaments a llera
 • Estudis de minimització de residus industrials
 • Declaracions de residus
 • Informes ambientals
 • Assessorament i gestió de residus (Agents de Residus A-10079)

Estudis i gestió

 • Estudis geotècnics
 • Estudis de construcció i execució
 • Càlcul d’estructures
 • Gestió de projectes
 • Direccions d’obres
 • Tècnic acreditat en plans d'autoprotecció

Energia

 • Eficiència energètica
 • Gestió de baix consums per empreses
 • Producció d'energia renovable
 • Centrals fotovoltaiques
 • Parcs eòlics
 • Aprofitament de biogàs
 • Biomassa
 • Cerfitifacions energètiques d'edificis

Construcció

 • Llicències d’obres
 • Direccions d’obres i coordinacions
 • Legalitzacions
 • Certificats finals d’obra i certificats de compliment de normativa
 • Assessorament sobre la situació administrativa d'instal·lacions
 • Topògrafa
 • Elaboració de projectes per concursos
 • Estudis d’impacte acústic
 • Plans d’emergència i revisions

Projectes d'Enginyeria

Projectes Bàsics i Executius

 • Naus Industrials
 • Restauració: Hotels, càmpings, bars, discoteques
 • Comerç: locals comercials, magatzems
 • Vivendes, garatges
 • Reformes i ampliacions de locals
 • Projectes de mitja i baixa tensió
 • Estacions de Servei

Estudis bàsics de seguretat i salut

Càlcul d’estructures

Càlcul i disseny d'instal·lacions

 • Aigua potable
 • Sanejament
 • Solar
 • Contraincendis
 • Climatització
 • Baixa i Mitja Tensió

Contactar

Podeu utilitzar aquest formulari per posar-vos en contacte amb nosaltres:

Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de Desembre, Barrau Enginyers Consultors S.L. l'informa que les seves dades personals s'inclouran en fitxers informatitzats titularitat de Barrau Enginyers Consultors S.L., que serà l'únic destinatari d'aquestes dades. La seva finalitat exclusiva és la gestió de clients i accions promocionals i té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant una carta o email adreçats a Barrau Enginyers Consultors S.L. (dades de contacte a peu de pàgina).

Barrau Enginyers Consultors, S.L.
Carrer Caldes de Montbui, 74-76; Local 1 Baixos
17003 - Girona
Tel.: 972 396 152
Fax: 972 396 595
info@barrauenginyers.com

Carrer Caldes de Montbui, 74-76; Local 1 Baixos | 17003 Girona | Tel. 972 396 152 | Fax 972 396 595 | info@barrauenginyers.com

Disseny web: ATMultimedia.com